Grafiks (lielais baseins)

 

Pirmdiena

 • 5-8 gadi – Pirmdien 18:15 Mazajā baseinā

  -

 • Iesācēji (7-10 gadi) pirmdien 19:00

  -

 • Peldoši (9-13 g.) Pirmdiena 19:45

  -

Otrdiena

 • Iesācēji (7-10 gadi) - otrdiena 17:30

  -

 • Peldošie (9-13 gadi) - otrdiena 18:15

  -

Ceturtdiena

 • Iesācēji (7-10 gadi) - ceturtdiena 19:45

  -

 • Peldošie (9-13 gadi) - ceturtdiena 20:30

  -

Sestdiena

 • Sportisti (12-16 gadi) - sestdiena 09:00

  -

 • Peldošie (9-13 gadi) - sestdiena 9:45

  -

 • Iesācēji (7-10 gadi) - sestdiena 11:15

  -

 • 5-8 gadi - sestdiena 13:30 Mazajā baseinā

  -

Svētdiena

 • Sportisti (12-16 gadi) - svētdiena 09:45

  -

 • Peldošie (9-13 gadi) - svētdiena 10:30

  -

 • Iesācēji (7-10 gadi) - svētdiena 11:15

  -

 • 5-8 gadi Maz.bas.

  -

 

 

 

                                                                                Maksa par treniņiem par 4 nedēļām: 

         

Nodarbību cenas  lielajā baseinā.

 

Natālijas Draudziņas vidusskola bruņinieka iela 24a

Lielajā baseinā un mazais peldbaseins.

 1. Maksa par nodarbībām
  1. Vienreizēja nodarbība 15 EUR (ja ir vieta grupā)
  2. Kopā 4 nedēļas. 1x nedēļā 4 x 11EUR = 44 EUR         2x ned. = 8 x 10 EUR =  80EUR
  3. Slimošana un nodarbību izlaišana covid-19 karantīnas dēļ netiek kompensēta.
  4. Maksāšana notiek pa blokiem. Bloku ilgums ir 4- 7 nedēļas.
  5. Brīvlaikā treņiņi nenotiek
  6. Rēķins tiek izsūtīts pēc ik pēc 3 mēnešiem par samaksāto periodu.
  7. Par maksājamo summu ziņa tiek nosūtīta kopējā Whatts apa grupā.
   • Maksājumā OBLIGĀTI jānorāda: Bērna vārds/uzvārds, personas kods par interešu izglītību, treniņu laiki kuros bērns nāk uz treniņiem.
   • Atnākat uz 1 nodarbību samaksājot uz kluba kontu 15Eur, ja nodarbība apmierina. Nākamais maksājums ir līdz nākamā bloka beigām.  
 2.       Pasūtītāja pienākumi:
  1. Nodrošināt, lai Izglītojamas ievēro Sporta centra iekšējos kārtības noteikumus un arī trenera norādijumus Atlīdzināt visus pilnā apmērā visus radušos zaudējjumus klubam kā arī trešajām personām. Sniegt patiesas ziņas par skolnieka veselības stāvokli. Savlaicīgi samaksāt dalības maksu par treniņi.
  2.        Kluba pienākumi:
  3. Istenot peldēšanas nodarbības atbilstoši peldēšanas apmācības programmai. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām Izglītojamā veselības stāvoklī. Organizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā. Nodrošīnāt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt Pasūtītāju par Izglītojamā pārkāpumiem.   

  4. Ar maksājumu veikšānu vecāks apliecina, ka piekrīt peldēšanas kluba “” Panākums” noteikumiem.

 

 

 

Sazinieties ar treneri

Rekvizīti

Peldēšanas Klubs “Panākums”

Reģ. nr: 40008165025

Jur. adrese: Daugavgrīvas iela 70/5 -24

Konts: LV22HABA0551029244927

E-pasts

panakums@gmail.com

Tālrunis

+371 29156444

Būsim priecīgi redzēt Jūs nodarbībās!

Jaunumi

Pēdējie

Visi