Nodarbības mazajā baseinā 6. Septembris – 17. Oktobris 2020 (pirmais semestris) 6 nedēļas.

 

 1. Maksa par nodarbībām
  • Vienreizēja nodarbība 15 EUR
  • Kopā 6 nedēļas. 1x nedēļā – 6 x 13 EUR = 78 EUR  (2x ned. = 12 x 12 EUR = 144 EUR)
  • Maksimālais bērnu skaits grupā ir 6 bērni.
  • Bērns tiek reģistrēts grupā tikai tad kad veikta apmaksa par nodarbību.
  • Slimošana un nodarbību izlaišana netiek kompensēta.
 2. Maksāšanas kārtība
  • Jāpiesakās uz nodarbību whatss apā.
  • Maksa jāveic līdz semestra sākumam – 09.2020 ieskaitot, lai garantētu vietu grupā.
  • Maksa par nodarbībām tiek sadalīta skolas semestros (skolas brīvlaikos nodarbības nenotiek)
  • Pirmā semestra datumi 6 Septembris – 17 Oktobris (ieskaitot)
  • Maksājumā OBLIGĀTI jānorāda: Bērna vārds/uzvārds, personas kods par interešu izglītību, treniņu laiki kuros bērns nāk peldēt.

 

 

Pirmdien

Sestdien

Svētdien

17:30

5-8 gadi mazajā baseinā

 

 

13:30

 

5-8 gadi mazajā baseinā

5-8 gadi mazajā baseinā

             

 

 1. Maksāšanas konts:

Peldēšanas klubs „Panākums”

LV22HABA0551029244927

Reģ. Nr. 40008165025

 

                    PK Panākums        Otrais semestris   26. oktobris – 13.decembris (7. nedēļas)