Peldēšanas klubs “PANĀKUMS” maksa par 4 nedēļām.

 

 1. Maksa par nodarbībām
  • Vienreizēja nodarbība 15 EUR
  • Kopā 4 nedēļas. 1x nedēļā – 4 x 11 EUR =  44 EUR  (2x ned. = 8 x 10 EUR = 80 EUR)
  • Bērns tiek reģistrēts grupā tikai tad kad veikta apmaksa par nodarbību.
  • Slimošana un nodarbību izlaišana netiek kompensēta.

  .

 2. Maksāšanas kārtība
  • Maksa jāveic līdz semestra sākumam 
  • Maksa par nodarbībām tiek sadalīta skolas semestros (skolas brīvlaikos nodarbības nenotiek)
  • Maksājumā OBLIGĀTI jānorāda: Bērna vārds/uzvārds, personas kods par interešu izglītību, treniņu laiki kuros bērns nāk peldēt.

 

 

 

Pirmdien

Sestdien

 

17:30

5-8 gadi mazajā baseinā

 

 

13:30

 

5-8 gadi mazajā baseinā

 

             

 

 1. Maksāšanas konts:

Peldēšanas klubs „Panākums”

LV22HABA0551029244927

Reģ. Nr. 40008165025