Peldetapmaciba bērniem (5-7 gadi)

Individuālā nodarbība bērniem (3-5 gadi)

3 kraula vingrinājumi

Skullingu vingrinājumi