1. Iestāties PK „Panākums”

Jums jāaizpilda anketa interneta mājas lapā www.peldetapmaciba.lv , iestāties Peldēšanas klubā „Panākums”

2. Mēneša maksa

2.1.  Viena nodarbība 10 Eur

21. janvāris – 15. marts  3. semestris (8. nedēļas)

Kopā 7. nedēļas 1x nedēļā – 8 x 8 EUR = 64 EUR

Kopā 7. nedēļas 2x nedēļā – 8 x 14 Eur = 112 EUR

Ja nāk māsas vai brāļi, katram  nodarbības cena ir par 1EUR mazāk:

Slimošana un nodarbības izlaišana netiek kompensēta.

Maksājumā OBLIGĀTI jānorāda: Bērna vārds/uzvārds, personas kods par interešu izglītību un treniņu laiki kuros bērns nāk.

28. oktobris – 15. decembris 2. semetris (7. nedēļas)

 3. Maksāšanas kārtība un apmeklējumu skaits

3.1 Maksa jāveic līdz semestra sākumam.

3.2 Apmaksa tiek veikta uz PK „Panākums” AS „Swedbank” kontu

  •  Bērna Vards, Uzvārds;
  •  treniņu laiki kuros bērns nāk uz treniņiem

3.3. apmaksas kavējuma gadījumā Audzēknis netiek pielaists pie nodarbībām līdz parāda dzēšanas brīdim;

3.4. Treneris  aizpilda nodarbību apmeklētību, fiksējot katra bērna klātbūtni;

3.5. parāda saistību nenokārtošanas gadījumā klubam ir tiesības izslēgt bērnu no nodarbībām;

3.6. nodarbību pārtraukšanas gadījumā bērnam vai viņa vecākiem ir pienākums informēt par to treneri;

4. Atlaižu programma;

 4.1  Atlaides brāļiem un māsām:

Par katru nodarbību maksa ir mazāka par 1 EUR.

5. Maksāšanas konts:

Peldēšanas klubs „Panākums”

LV22HABA0551029244927

Reģ. Nr. 40008165025